Mühacirətdə Qərbi Azərbaycan (İrəvan) Respublikasının hərəkət planı açıqlandı

15/05/2020 - 23:56 2 329 10   3  

“Qərbi Azərbaycan (İrəvan) Respublikası yaratmaqda məqsədimiz torpaq bütövlüyünün tamamlanmasıdır. İndi əsas planlaşdırma aparılıb və bu mövzu ilə bağlı vəzifələr müəyyənləşdirilib”.

Qərbi Azərbaycan (İrəvan) Respublikasının elan edilməsindən danışan mühacirətdə yaşayan İrəvan  türkü professor Kamran Rüstəmov bu sözləri söylədi.

Kamran Rüstəmov Respublikanın ilk vəzifəsinin Qərbi Azərbaycanda mənşəli  bütün azərbaycanlıların sayı, yaşayış yerlərinin əlaqə nömrələri və s. hazırlamaq olduğunu bildirdi. Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində yaşayan azərbaycanlı alim Samir Məmmədov bu işlə məşğuldur:

"Növbəti vəzifə Milli Məclisin yaradılmasıdır. İrəvanın tarixi azərbaycanlı torpağı olduğunu sübut edən abidələrə və tarixi tikililəri də nəzərdən keçirəcəyik. Bütün bunlar ermənilərin bu torpaqlara bağlılığının olmadığını sübut edəcək. Məsələn, Qarni Məbədi (Günəş Məbədi) - atəşpərəstlik dininə inananların ibadətgahıdır. Yəni bu tarixi məbədin ermənilərə və onların tarixinə heç bir bağlılığı yoxdur. Azərbaycan tarixi üçün ədalət və həqiqət yenidən qurulmalıdır. Bu, uzun və çətin bir yoldur. Böyük işçi qrupu yaradılacaq və bu qrup danışdığımız məsələlərlə məşğul olacaq ".

"Qərbi Azərbaycan (İrəvan) Respublikası ilə qarşıda duran vəzifələr:

1. Qərbi Azərbaycan (İrəvan) Respublikası Parlamentinin və Parlamentin sədrinin seçkiləri

2. Qərbi Azərbaycan (İrəvan) Respublikası hökumətinin yaradılması

3. Qərbi Azərbaycan (İrəvan) Respublikası hökumətinin prezident seçkiləri

4. Parlamentin ilk iclasında aşağıdakı qərarları qəbul etmək:

A. Hazırkı quruluşun əsas məqsədi 1918-1920-ci illərdə mövcud olan sərhədlərində Azərbaycan (İrəvan) torpaqlarının tamamilə bərpa olunması və Azərbaycan Respublikasının sərhədlərinə qaytarılması:

B. Sovet hakimiyyəti tərəfindən Ermənistana qeyri-qanuni verilmiş Azərbaycan torpaqlarının Qərbi Azərbaycan (İrəvan) Respublikasına geri qaytarılmasını təmin etmək: İrəvan vilayətinin 4 bölgəsi (Alexandroupol, Nor-Bəyazid, Sərur-Dərələyəz); Zəngəzur, Yelizavetpol əyaləti; Qazax bölgəsinin Dilican axını; Yelizavetpol əyalətinin Krasnoselsk rayonu; Yelizavetpol əyalətinin Gödəkçay hövzəsi.

Eyni zamanda, Azərbaycan Milli Şurasının İrəvan bölgəsinin erməni dövləti yaratmaq üçün Ermənistana verilməsi haqqında 29.05.1918-ci il tarixli qərarın qüvvədən düşürülməsi.

5. Saytlar yaradılmalı və digər informasiya vasitələrindən, eyni zamanda sosial mediadan istifadə edərək İrəvanın həqiqi tarixi haqqında məlumatların dünya ictimaiyyətinə çatdırılması.

Əminik ki, qarşıda duran vəzifələr də sülh yolu ilə həll edilə bilər. Ancaq vəzifələrimiz beynəlxalq normalar çərçivəsində, eyni zamanda, ölkənin suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün bərpası üçün BMT-nin müvafiq qaydaları ilə bütün vasitələrlə həyata keçirilə bilər " dedi.